A especialización no xornalismo: formarse para informar

    TÍTULO: “La especialización en el periodismo:        formarse para informar”

  AUTOR: Idoia Camacho Markina.

  LUGAR DE EDICIÓN: Manganeses de la Lampreana  (Zamora)

  ANO DE EDICIÓN: 2010

  EDITORIAL: Comunicación social, ediciones y  publicaciones.

Este libro (xa sabemos que é un libro, evitemos estes comezos tan tópicos) coordinado por Idoia Camacho Markina, é unha compilación de diversos textos xornalísticos cuxos autores son, na súa gran maioría, catedráticos e profesores de xornalismo nas diferentes universidades de España.

A importancia da especialización radica na propia necesidade do ser humano por acotar o campo da súa investigación e coñecemento para lograr mellores resultados.

O xornalismo non é alleo a esta segmentación e, nos últimos anos, a tendencia é unha crecente especialización (non está correctamente expresado), tanto en medios de comunicación como en contidos e sectores de audiencia. Esta Este labor de diferenciación, permite ofrecerle ofrecerlle a á audiencia un produto cos mellores contidos(,) sobra esta coma aquí ou, o que é o mesmo, unha información de calidade e útil para o seu día a día.

O xornalismo pasa pola especialización, é dicir, por explicar en profundidade os textos que irrompen na actualidade diaria, activando procesos de documentación e investigación que permitan ofrecer unha interpretación integral do suceso que de dea resposta a todos os interrogantes que plantexe isto é un castelanismo a información.

Polo tanto, ao novo profesional da comunicación correspóndelle a función de ser un intermediario entre os especialistas nas distintas áreas do coñecemento e os receptores dos medios de comunicación.

Á súa vez, a este profesional esíxeselle unha mellor formación e cualificación superior á de épocas anteriores. Xa non lle basta con ter sentido da noticia nin con elaborar os seus mellores traballos nun curto espazo de tempo, senón que é necesario que posúa uns coñecementos teóricos e técnicos que convertan convirtan ao redactor en especialista dentro dunha sección concreta da información xornalística.

O constante avance nas tecnoloxías da información facilitaron facilitou (ten que concordar en número co suxeito: “O constante avance…”) considerablemente o xurdimento de novas canles informativas que posibilitan unha maior difusión das mensaxes e unha mellor segmentación.

A especialización, por tanto, representa unha importante ferramenta de traballo científico e intelectual.

Podemos distinguir varios niveis de especialización: nivel de menor grao, dirixido ao público máis xeralista; suplementos ou páxinas especiais nos medios impresos ou audiovisuais; e un terceiro que comprende os medios totalmente especializados, como pode ser unha publicación científica.

Entendemos por información especializada(,) sobra esta coma aquela que se establece entre especialistas e que non precisa dunha decodificación ou adaptación para que as mensaxes sexan comprendidos polos receptores non especialistas. Non obstante, hai que diferenciar este concepto do de información xornalística especializada, que se entende como a tradución por parte dun xornalista especializado de ditos ditas mensaxes especializados, co obxectivo de que un público xeralista comprendan o contido dos mesmos.

Por outra banda, entendemos como xornalismo especializado a aquela estrutura informativa realizada por un experto na que de forma clara analiza a realidade unha determinada área de da actualidade. Ademais, existe outro termo co cal designamos ao periodismo especializado: xornalismo en profundidade ou xornalismo de segundo nivel.

A especialización enriquece o tratamento informativo pero ademais desta función tamén tamén  ten disfuncións, como o perigo de “superespecialista” (queres dicir o perigo da “superespecialización”?, é dicir, excesiva parcelación dos contidos. (si, isto confirma que efectivamente pretendías aludir ao concepto) Por outra banda, favorece ao o proceso comunicativo porque promove un mellor desenvolvemento do proceso, aportando castelanismo; achegando credibilidade, control, interpretación, contraste etc…

Temos que ter claro que a veracidade, a honestidade e a exactitude de da información son esenciais para o desenvolvemento deste oficio, polo que ocupan un lugar preferente nos códigos europeos de da profesión e nos textos deontolóxicos. Cumprir cada unha destas obrigacións require liberdade, respeto e recoñecemento.

Dentro do xornalismo especializado temos que distinguir varios tipos de especialización:

Estás escribindo un artigo de prensa, non unha tese o un ensaio; é difícil que che admitan esta formulación gráfica dun artigo ou recensión. Xa que logo, o mesmo deberás contalo nunha redacción adecuadamente artellada sen o concurso dos sangrados, dos subliñados ou de demais marcas gráficas 

 • Xornalismo de investigación: Traballa cunha metodoloxía moi singular e comproba con rigor todos os datos que publica. En ocasións aparecen versións contraditorias ou informacións filtradas (xornalismo de dossier).
 • Xornalismo de sucesos: O elemento máis característico deste xornalismo é a presenza de víctimas. É un suceso, un crime, un desastre natural e outros moitos fenómenos que deixen consigo víctimas. Os sucesos son imprevisibles e como tal, non están dotados dun tanto de racionalidade como o resto de feitos xornalísticos e suceden cando e onde ninguén os espera.
 • Xornalismo político: Todo xornalismo é político, abarca todas as áreas debido a que en todas existe exercicio de poder.
 • Xornalismo económico: Trátase do xornalismo que máis repercusión ten debido a que afecta ao día a día de todos os cidadáns. Moitas veces, o dato que se da é en si mesmo a noticia. Por outra banda, o xornalista especializado en economía ten que ser moi riguroso cos datos que aporta.
 • Xornalismo científico: Neste tipo de especialización trátase a información ligada aos avances, intereses e feitos suministrados polas ciencias e polos científicos. Neste aspecto, diferenciamos a figura dun divulgador, experto en signos matemáticos, moi diferente á do xornalista, debendo ser este último máis completo en canto a coñecementos.
 • Xornalismo cultural: Este tipo de xornalismo informa e valora os acontecementos que se relacionan co concepto de cultura de cada época concreta. É o xornalismo máis complexo por estar a cultura en constante evolución.
 • Xornalismo deportivo: Para desenvolver este xornalismo non é suficiente cunha mera afección polo deporte. Hai unhas décadas o xornalismo deportivo creceu porque se entendía ao deporte, sobre todo ao fútbol, como “un substituto da guerra capaz de permitir unha violencia reglamentada”.
 • Xornalismo internacional: Nas pasadas décadas o xornalismo internacional englobaba a información que involucraba a dous ou máis países. Actualmente, non hai unha definición exacta de que é o xornalismo internacional. O xornalista internacional é en certa medida un tradutor intercultural, por exemplo, o corresponsal ou o enviado especial.
 • Xornalismo dixital: Actualmente segue primando a proximidade dos feitos por enriba doutras características. Por iso, a información local ou o medio local é de grande importancia para os medios (evitemos este tipo de repeticións), xa que permite unha maior eficiencia dada a cercanía ao entorno noticioso.

Co xurdimento de Internet xa non falamos da tripleta (prensa, radio, televisión) senón de catro soportes informativos. En España a primeira publicación con edición online foi a revista valenciana “EL temps”, no ano 1994.

A gran característica deste xornalismo é a súa interactividade e inmediatez, ademáis ademais da súa transtemporalidade e vixencia.

María Dapía

Advertisements

1 comentario

Arquivado en Uncategorized

Unha resposta a “A especialización no xornalismo: formarse para informar

 1. Sexa cal sexa a lingua na que redactemos, temos que demostrar perfecto dominio dela. Non parece que sexa o teu caso, polo que se conclúe da lectura. Por outra parte, poderías ensaiar fórmulas de comezo máis orixinais e, sen dúbida, titular o teu traballo. (-)
  x.a.

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s